Rýchle
zlepšenia

Rýchle zlepšenia sú realizovateľné v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom, tieto zmeny obyvateľom aj návštevníkom výrazne spríjemnia zážitok z verejného priestoru.

V roku 2019 projekt Živé námestie prevzal Metropolitný inštitút Bratislavy /MIB/ a vypracoval podľa podkladov z projektu harmonogram realizácií zlepšení, ktoré obyvateľom mesta prinesú rýchlu a čo najpozitívnejšiu zmenu.

Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v prípade, že budú dané prvky podľa výsledkov považované za nadbytočné. Preto napríklad navrhujeme umiestňovanie stromov v kvetináčoch.

Za pomoci rýchlych zlepšení tiež môžeme testovať rôzne zásahy vo verejnom priestore. Vieme, napríklad overiť, na akých miestach sa darí rastlinám a stromom, aké rozostupy sú potrebné medzi stĺpikmi, či ako zefektívniť správu námestí. Tieto poznatky sa následne dajú využiť aj na iné územia a byť inšpiráciou pre manuál pre verejné priestory, ktorý pripravuje Metropolitný Inštitút Bratislavy.

Rýchle zlepšenia

Začali sme zjednocovať námestie

Z analýz vyplynulo, že na námestiach sa nachádzalo spolu 61 rôznych typov objektov (mobiliáru), z toho: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5 druhov cyklostojanov, 7 druhov lavičiek, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5 druhov kioskov. Časť z nich sme odstránili a časť sme nahrádzali a zjednotili. Výsledkom je zníženie počtu typov mobiliáru zo 61 na 17 štandardných typov. V rámci čistenia sa odstránilo viac ako 100 bariér a z toho 34 reklamných nosičov viac ako 50 betónových kvetináčov, čierne stavby ako aj mobilné stánky. Na Klobučníckej ulici sme odstránili reťaz a otvorili priestor pre cyklistov.

Rýchle zlepšenia

Založili sme Lokálnu správu 

Spolu s prevádzkami aktívnymi na námestiach sme založili takzvanú Lokálnu správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu. Z podkladových dát z projektu Odkaz pre starostu vyplýva, že rýchlosť a efektivita reakcie pri odstraňovaní nedostatkov je kľúčová. Medzi zodpovednosti Lokálnej správy patrí starostlivosť o mobiliár na námestiach, nahlasovanie podnetov a zbieranie dát o efektivite realizovaných riešení. Vďaka Lokálnej správe napr. vieme, kam pridať smetné koše, lebo stávajúce sú preplnené alebo v ktorých priestoroch by pomohlo dodatočné osvetlenie. Dôležitou úlohou Lokálnej správy je tiež funkcia mediátora medzi subjektami aktívnymi na námestiach.

Rýchle zlepšenia

Sociálna kontrola

Za účelom zvýšenia sociálnej kontroly sme pridali verejné osvetlenie na Kamennom námestí, Námestí Nežnej revolúcie, Treskoňovej ulici a na Námestí SNP. Kvôli prehľadnosti sme presadili kríky z okolia Pamätníka SNP a odstránili sme kríky na Kamennom námestí. Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny, a dobre umiestnené sedenie tiež vytvára sociálnu kontrolu.

Rýchle zlepšenia

Vytvorili sme celoročné a sezónne sedenie

Aby sme novými pevnými lavičkami nevytvárali na námestiach ďalšie bariéry, vytvorili sme celoročné sedenie na miestach, kde zábrany už existujú. Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne mobilné sedenie „sadni si“, ktoré je možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa).

Rýchle zlepšenia

Uprednostnili sme chodcov na úkor parkovania

Zo zozbieraných dát vyplýva, že cez námestia prechádza denne viac ako 40 tisíc ľudí. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobučníckej ulici preto sme rozšírili chodník pre chodcov na úkor parkovania čo využívali zamestnanci mesta. Za zrušené parkovacie miesta na Klobučníckej ulici sme pridali veľkokapacitné kvetináče s menšími drevinami. Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom stromov sa darí v jednotlivých lokalitách, čo následne využijeme pri budúcej trvalej výsadbe.

Na Treskoňovej ulici s odstránením parkovania sa nám uvoľnilo priestor pre exteriérové výstavy pre Kunsthalle Bratislava, a vytvorili sme parkovacie miesta pre nemocnicu.

Realizátori projektu: