Priebeh súťaže

Ako vznikol web — Táto stránka bola publikovaná v roku 2020.

Chceme, aby budúcu podobu námestí navrhli tí najlepší architekti v spolupráci s ďalšími odborníkmi a vytvorili sme tak najlepšie možné riešenie pre ľudí tráviacich čas na tomto mieste.

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev: historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Tento priestor si preto vyžaduje komplexný prístup a zohľadnenie nárokov veľkého množstva miestnych aktérov.

Použitie súťažného dialógu umožní získať návrh, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov, pri ktorej nie je možné o návrhu rokovať v priebehu jeho spracovania. Práve možnosť priebežného formulovania zadania na základe návrhov uchádzačov a možnosť diskutovať o týchto riešeniach vo všetkých ich aspektoch je hlavnou výhodou súťažného dialógu.

Čo je Súťažný dialóg?

Súťažný dialóg je forma architektonickej súťaže, kde je medzi vyhlásením súťaže a odovzdaním finálnych súťažných návrhov možné spresňovať zadanie a ateliéry zúčastnené v súťaži môžu svoje návrhy priebežne konzultovať s odborníkmi zapojenými do súťažného dialógu. Zároveň je možné do procesu zapojiť širšie spektrum ľudí, okrem komisie, súťažiacich a odborníkov tiež lokálnych aktérov v danom území, ktorí prinášajú relevantnú perspektívu do zadania.

Uplatňuje sa pri projektoch s rozsiahlym stupňom komplexnosti, kedy nie je možné s určitosťou definovať všetky podmienky zadania pri vyhlásení súťaže. Tie sa v dialógu postupne spresňujú práve vďaka možnosti reakcie na konkrétne návrhy.

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie má 2 fázy. V 1. fáze sa predkladala žiadosť o účasť, v 2. na základe predložených profesijných portfólií komisia vybrala tímy, ktoré budú ďalej pracovať na architektonickom návrhu pre toto územie.

Vybrané tímy získajú podklady od odborníkov a dotknutých strán na konferencii, kde sa im podrobne predstavia jednotlivé témy námestí, ich limity a možnosti. V priebehu súťažného dialógu sa následne tímy zúčastnia dvoch workshopov, kde odprezentujú svoje návrhy komisii, odborníkom a lokálnym aktérom. Na workshopoch prebehne diskusia, na základe ktorej súťažiaci dopracujú svoje návrhy. Následne súťažné tímy predložia finálne ponuky, ktoré komisia vyhodnotí. S autorom víťazného projektu potom začne rokovanie o uzatvorení zmluvy.

Členovia komisie

Matúš Vallo  /SK/ primátor Bratislavy Zuzana Aufrichtová  /SK/ starostka Starého mesta Igor Marko  /SK/GB/ architekt, www.markoandplacemakers.com Michal Fišer  /CZ/ architekt, www.triarchitekti.cz Marko Studen  /SLO/ architekt, www.scapelab.com Daniel Zimmermann  /AT/ krajinný architekt, www.3zu0.com Pierre Alain Trévelo  /FR/ architekt, www.tvk.fr

Náhradníci členov komisie

Antonín Novák  /CZ/ architekt, www.drnh.cz Juraj Šujan  /SK/ poradca primátora, architekt v Šujan-Štassel Michal Marcinov  /SK/ MIB, člen Živé námestie, kraj. arch. - LABAK Roman Žitňanský  /SK/ MIB - Útvar verejného priestoru, architekt

Experti a lokálni aktéri

Aktívnymi účastníkmi súťažného dialógu sú aj experti a lokálni aktéri. Ide o približne 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií, majiteľov podnikov a ďalších aktérov sídliacich v riešenom území. Všetci dostanú možnosť vyjadriť sa a diskutovať nad súťažnými návrhmi.

Súťažné podklady a podmienky nájdete na tomto odkaze

Predstavenie súťažných tímov

Na otvorenú výzvu na účasť v súťaži sa v 1. fáze prihlásilo 23 súťažných tímov. Z nich 17 tímov splnilo súťažné podmienky a následne 16 predložilo portfólio referencií, ktoré sa posudzovalo v 2. fáze.

V 2. Fáze boli odbornou komisiou vybrané 4 tímy, ktoré budú ďalej pracovať na súťažných návrhoch.

Loidl BPR (DE)

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH, BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG

SADAR+VUGA (SLO)

SADAR+VUGA (Boštjan Vuga, Jurij Sadar, Matjaž Bahor, Monika Rus), Bruto (Matej Kučina), Elea iC (Andrej Pogačnik)

REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (DE)

Dipl.-Ing. Till Rehwaldt, Ing. Zdeněk Tesař

Rusina Frei (CZ)

Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT

Príspevky do súťaže

Pozrite si ako sa vyvíjal projekt Živého námestia a ďalšie príspevky od oslovených odborníkov na témy, ktoré sú rozhodujúce pri tvorbe návrhu námestí.

Privítanie architektov

Matúš Vallo
Primátor Mesta Bratislava

Príbeh Živého námestia

Ján Mazúr / MIB
2016-2018 jeden z iniciátorov projektu Živé námestie
Od 2019 riaditeľ Metropolitného Inštitútu Bratislavy

Proces súťažného dialógu

Peter Lényi / MIB
Riaditeľ sekcie súťaží

Archeologické artefakty a pamiatky

Ivan Štassel
Riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

V službách obchodu a politiky

István Veres
OZ Bratislavské rožky

História - architektúra a urbanizmus

Henrieta Moravčíková
Historický ústav SAV
(NE)Plánovaná bratislava (62 MB)

Územný plán

Katarína Štefancová
Sekcia územného plánovania, Bratislava – zástupkyňa riaditeľa
Limity územného plánu (107 MB)

Doprava

Ivan Bútora
Oddelenie mestskej mobility, Bratislava
Doprava (228 MB)

Správa pomníka SNP

Boris Šramko
Marianum

Identita

Roman Žitňanský / MIB
Riaditeľ Sekcie verejného priestoru

Zeleň

Michal Marcinov / MIB
Sekcia verejného priestoru

Participácia

Juraj Hurný / MIB
Kancelária participatívneho plánovania
Projekt participácia (0.5MB)

Bezpečnosť

Milota Sidorová / MIB
Riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania

Rýchle zlepšenia

Monika Kuhn / MIB
Sekcia tvorby mestských priestorov

Oslovili sme aj ďalších expertov a lokálnych aktérov v území. Lokálni aktéri zastupujú inštitúcie, prípadne prevádzkovateľov podnikov sídliacich na námestiach. Niektorí z oslovených expertov a aktérov nám poskytli príspevky, ktoré si môžete prečítať alebo pozrieť vo videu.

Experti

Karol Machánek
Generálny investor Bratislavy (riaditeľ)

Dan Kollár
OZ Cyklokoalícia

Sergej Kára
Splnomocnenec primátora pre ľudí bez domova

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (textový príspevok)

Lokálni aktéri

Akad. arch. Pavol Kuzma
Dedič autorských práv Pamätníku SNP za architektúru

Darina Ondrušová
Programová manažérka Kunsthalle Bratislava

Denisa Chylová
Aliancia Stará tržnica

Martin Králik
Majiteľ siete pojazdných kaviarní

Martina Hlinová
Majiteľka reštaurácie a kaviarne

Juraj Štepka, Peter Roth
OZ Rezidenti Starého mesta

Mária Molčanová, Branislav Kulich / Dediči autorských práv za sochárske dielo (textový príspevok)

Martina Majorošová / Referát územného rozvoja za Staré mesto (textový príspevok)

Lívia Kalinová / Obyvateľka Manderláku (textový príspevok)

Lordship - Developer - majiteľ Hotela Kyjev (textový príspevok)

Steinplatz / Kaviareň a bar (textový príspevok)

Zuzana Hempfingerová / Predsedkyňa predstavenstva Hotela Tulip (textový príspevok)

Virtuálna prehliadka

Úlohou virtuálnej prehliadky je vizuálne predstaviť riešené územie súťažným tímom.

Prechádzka námestiami

Prelet námestiami

3D prehliadka