Do ďalšej fázy súťažného dialógu postupujú 4 úspešné medzinárodné ateliéry

Medzinárodná súťaž realizovaná formou súťažného dialógu na obnovu dvoch frekventovaných námestí – Námestia SNP a Kamenného námestia sa posunula do ďalšej fázy.

Odborná komisia vybrala 4 tímy, ktoré získali za svoj profesijný prístup k tvorbe návrhu riešenia najvyšší počet bodov.

O účasť v súťažnom dialógu na začiatku prejavilo záujem 23 architektonických tímov. Podmienky na zaradenie do súťaže z uchádzačov splnilo 17 architektonických tímov z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie.

Súťaž realizovaná formou súťažného dialógu s prvkami súťaže návrhov sa na Slovensku realizuje vôbec po prvýkrát.

Záujem ateliérov z celej Európy naznačuje, že architektonické a urbanistické súťaže majú potenciál pritiahnuť tímy, ktoré dokážu zvýšiť kvalitu v prístupe k riešeniu verejných priestorov.

4 tímy, ktoré získali najvyšší počet bodov

🏆 Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko), ktorý je okrem iného autorom parku Gleisdreieck v Berlíne

https://atelier-loidl.de/en/gleisdreieck-westpark-berlin

🏆 REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko), okrem iného autor hlavného námestia v Halle

https://www.rehwaldt.de/projekt.php?proj=MHL

🏆 Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT (Česká republika), ateliér Rusina Frei realizoval tiež obnovu nábrežia rieky Loučné v Litomyšli

https://www.rusinafrei.cz/…/obnova-nabrezi-reky-loucne…/

🏆 Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko) je okrem iného spoluautorom bulváru Slovenska cesta v Ljubljane

https://www.sadarvuga.com/project/slovenska-boulevard/

Základnými princípmi, ktoré je potrebné na námestia priniesť je zvýšenie prehľadnosti, čistota, bezpečnosť a pobytovosť, uprednostnenie pešieho a cyklistického pohybu, vytvorenie možností pre trávenie času v území, doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene.

Tímy mali v tejto fáze dialógu predložiť 3 referenčné projekty, ktoré sa hodnotili podľa nasledovných kritérií:

Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry

Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov/ objektov.

Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu.