Víťazný návrh od Loidl BPR

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia.

Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí

Dôležitým prvkom v návrhu je Pamätník SNP. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra.

Pamätník tak bude prístupnejší z viacerých strán a viditeľnejší. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu.

Pre Kaplnku sv. Jakuba architekti zase navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a histórie tohto miesta.

Atraktívne fasády budov, ktoré odzrkadľujú históriu a rozvoj hlavného mesta

Architekti upozorňujú, že dnes človek prechádzajúci cez Živé námestie málo vníma okolostojace budovy, ktoré pritom z architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Na vrchu Námestia SNP je to kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a 18. storočia, budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z roku 1912, alebo 30-te roky minulého storočia na spodnej časti námestia budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka a po stranách budovy funkcionalistických Družstevných domov od Emila Belluša. V strede prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga a najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a hotela Kyjev od Ivana Matušíka.

Návrh preto pracuje so zeleňou aj osvetlením tak, aby tieto budovy mohli vyniknúť. Rešpektuje stromoradia po obvode námestia a novú výsadbu prispôsobuje prehľadnosti námestia.

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a modernými spôsobmi sa snažia zmierňovať dopady klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prináša zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí.


Viac o ateliéri LOIDL

Ateliér LOIDL vznikol v roku 1984 v Berlíne. Od roku 2005 Ateliér vedie Bernd Joosten, Leonard Grosch a Felix Schwarz. Venujú sa rôznym témam, od krajinnej architektúry, až po mestský urbanizmus. Ateliér LOIDL je autorom parku Gleisdreieck v Berlíne, alebo Baakenparku v Hamburgu, alebo časť nábrežia rieky Sieg, kde pretvorili bývalé parkovisko na miesto oddychu pri rieke. Za túto realizáciu získali aj ocenenie nemeckej krajinnej architektúry v kategórii: zelená infraštruktúra ako stratégia.

Subscribe to newsletter